1. Thông tin cơ bản

  • Tên dự án: Đầu tư và khai thác hạ tầng CCN Yên Huy gắn với phát triển làng nghề truyền thống Mộc Tràng Đình
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Yên Huy
  • Địa điểm: xã Thiên Lộc và thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
  • Tổng mức đầu tư: khoảng 96,5 tỷ đồng
  • Quy mô: 12 ha. Trong đó:
– Giai đoạn 1: 6,55 ha với mức đầu tư 50,4 tỷ đồng tương đương 2,25 triệu USD;

– Giai đoạn 2 là: 5,45 với mức đầu tư 46,1 tỷ đồng tương đương 2,0 triệu USD.

Dự án bao gồm các phân khu chức năng: Khu Sản xuất kinh doanh, khu thương mại dịch vụ, Khu phun sơn PU tập trung; Khu xử lý nước thải; Văn phòng ban quản lý; Cây xanh cảnh quan và các hạng mục công trình khác.

2. Ngành nghề thu hút đầu tư:
CCN thu hút đầu tư đa ngành nghề với các nhóm ngành chính gồm:

  • Chế biến gỗ
  • Các ngành nghề phụ trợ nghề gỗ

3. Tình hình thu hút đầu tư

  • Dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 9/2020 nhằm di dời làng mộc Tràng Đình (thuộc xã Yên Lộc trước đây) để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường trong sản xuất, phát triển làng nghề theo hướng hiện đại, bền vững. Sau thời gian đầu gặp khó khăn, đến nay CNN Yên Huy đã dần đi vào ổn định. Nhiều cơ sở, DN trong cụm đang đầu tư mở rộng sản xuất; số lượng đăng ký mới vào đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm ngày càng tăng.


CÔNG TY CỔ PHẦN CED

Địa chỉ: Số 02, tòa nhà CED central, đường Vũ Quang, phường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Fanpage: Đầu tư tại Hà Tĩnh

Điện thoại: 0915.153.797

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.