Điều lệ công ty là tài liệu bắt buộc trong hồ sơ thành lập mới doanh nghiệp nói chung. Vậy doanh nghiệp tại Hà Tĩnh cần lưu ý gì về điều lệ công ty? Các nội dung chủ yếu, quan trọng thể hiện trong điều lệ là gì? Giải đáp các thắc mắc cùng chúng tôi qua bài viết sau đây.

Điều lệ công ty là gì?

– Điều lệ công ty quy định cơ cấu tổ chức, quản lý vận hành, phân quyền rõ ràng của một doanh nghiệp. Các thành viên, người lao động cần tuân theo, chấp hành nghiêm chỉnh quy định tại Điều lệ công ty. Từ đó, hệ thống vận hành quản lý của doanh nghiệp ổn định.

– Điều lệ chính là căn cứ để giải quyết các tranh chấp nội bộ doanh nghiệp. Tại điều lệ quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của các chức danh quản lý, của các thành viên/cổ đông/chủ sở hữu công ty. Các thành viên, cổ đông,… khi xem điều lệ sẽ biết được vai trò, quyền lợi, trách nhiệm của bản thân trong một tập thể. Tuy nhiên, luôn có những bất đồng quan quan điểm trong điều hành doanh nghiệp

Điều lệ công ty bao gồm điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ sửa đổi bổ sung trong quá trình hoạt động.

Vậy loại hình nào cần phải có Điều lệ công ty?

Theo Luật doanh nghiệp 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ-CP, các loại hình doanh nghiệp phải có Điều lệ Công ty:

– Công ty TNHH

– Công ty Cổ phần

– Công ty hợp danh

Riêng với Doanh nghiệp tư nhân, thành phần hồ sơ đăng ký doanh nghiệp không có Điều lệ. Do đó, doanh nghiệp tư nhân không bắt buộc phải có Điều lệ doanh nghiệp.

Nội dung của Điều lệ doanh nghiệp


Theo Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ doanh nghiệp gồm các nội dung chủ yếu sau:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty. Tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);

– Ngành, nghề kinh doanh;

– Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;

– Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của chủ sở hữu công ty, thành viên công ty TNHH. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty TNHH và công ty hợp danh. Số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá từng loại cổ phần của cổ đông sáng lập đối với CTCP;

– Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh. Quyền và nghĩa vụ  của cổ đông đối với công ty cổ phần;

– Cơ cấu tổ chức quản lý;

– Số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp. Phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện;

– Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

– Căn cứ, phương pháp xác định tiền lương, thù lao, thưởng của người quản lý và Kiểm soát viên;

– Trường hợp thành viên, cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp/cổ phần đối với công ty TNHH/CTCP;

– Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;

– Trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;

– Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Điều lệ doanh nghiệp tại Hà Tĩnh do ai ký?

Điều lệ công ty khi đăng ký doanh nghiệp

Trường hợp thành lập mới doanh nghiệp, người ký điều lệ doanh nghiệp là:

– Công ty hợp danh: các thành viên hợp danh

– Công ty TNHH 1TV: chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu là tổ chức.

– Công ty TNHH 2TV trở lên: các thành viên góp vốn

– Công ty cổ phần: cổ đông sáng lập

Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động

Đối với các trường hợp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần điều chỉnh, sửa đổi điều lệ công ty. Điều lệ sửa đổi tùy từng loại hình sẽ do các cá nhân/tổ chức ký, gồm:

– Công ty hợp danh: chủ tịch Hội đồng thành viên

– Công ty TNHH 1TV: chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của Công ty

– Công ty TNHH 2TV trở lên: người đại diện theo pháp luật

– Công ty cổ phần: người đại diện theo pháp luật

Doanh nghiệp cần lưu ý khi soạn thảo điều lệ công ty tại Hà Tĩnh

– Điều lệ Công ty cần đảm bảo các nội dung cơ bản như đã đề cập ở trên. Tuy nhiên, mỗi mô hình tổ chức, cách thức vận hành và tư duy kinh doanh sẽ ảnh hưởng đến việc xây dựng mẫu điều lệ chuẩn.

– Điều lệ doanh nghiệp cần đảm bảo xây dựng trên tinh thần, nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch. Các nội dung của điều lệ cần phù hợp quy định pháp luật và phù hợp với mỗi doanh nghiệp. Các quy định không được xâm phạm quyền, nghĩa vụ của công dân theo Bộ luật Dân sự 2015. Không được xâm phạm quyền, lợi ích của bên thứ 3 và các quy định khác.

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty tại Hà Tĩnh năm 2023

Việc soạn thảo điều lệ công ty tuân thủ đầy đủ và đúng các nội dung trên là điều cần thiết. Tuy nhiên, điều tưởng như dễ này đôi lúc lại khiến các chủ doanh nghiệp tương lai loay hoay, vướng mắc!

Nhiều người lo lắng liệu mình viết thế này có ổn không?

Nội dung này, nội dung kia đã hợp lý chưa?

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Hà Tĩnh sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian, chi phí. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn.

CÔNG TY CỔ PHẦN CED

Địa chỉ: Số 02, tòa nhà CED central, đường Vũ Quang, phường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Fanpage: Dịch vụ tư vấn phát triển doanh nghiệp Hà Tĩnh

Tư vấn thành lập công ty tại Hà Tĩnh

Điện thoại: 0915.153.797

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.