Tư vấn phát triển doanh nghiệp

Chúng tôi nhận thức rằng trong một nền kinh tế hội nhập và cạnh tranh ngày càng gay gắt như hiện tại, những doanh nghiệp với mong muốn thành công và phát triển bền vững cần có những chiến lược riêng.

Trên cơ sở đó, với mong muốn trở thành một đối tác tin cậy, đồng hành cùng sự phát triển của Doanh nghiệp, chúng tôi cung cấp các giải pháp phát triển tối ưu cho Doanh nghiệp, đặc biệt là các Doanh nghiệp đang trong quá trình hình thành, phát triển, chuyển đổi mô hình kinh doanh.

Các dịch vụ Tư vấn phát triển Doanh nghiệp chính của CED bao gồm:

– Thủ tục thành lập doanh nghiệp;

– Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

– Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

– Thủ tục chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp;

– Thủ tục kê khai thuế ban đầu;

– Tư vấn hỗ trợ xây dựng mẫu hồ sơ, văn bản nội bộ của doanh nghiệp;

– Tư vấn hỗ trợ xây dựng bộ nhận diện thương hiệu

Các giải pháp tư vấn Phát triển Doanh nghiệp của CED vừa mang tính quy chuẩn, vừa mang tính sáng tạo, là sự kết hợp hài hòa giữa chuẩn mực lý thuyết Quốc tế, với môi trường thực tế kinh doanh và những đặc thù riêng của Doanh nghiệp.