Thành lập công ty tại Hà Tĩnh năm 2023 được tiến hành sau khi doanh nghiệp đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cần có. Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp nhận được nhiều câu hỏi về cách thức soạn thảo hồ sơ đầy đủ, hợp lệ nhất. Một trong số đó là Điều lệ Công ty

Điều lệ công ty có thể hiểu là bản thỏa thuận, cam kết giữa chủ sở hữu công ty, giữa những người sáng lập với nhau. Điều lệ nhằm xác lập các nội dung liên quan đến cách tạo lập, họat động, tổ chức quản lý và thể thức thông qua các quyết định.

Như vậy, Điều lệ công ty là hợp đồng nhiều bên dựa trên nguyên tắc tự nguyện, tự thỏa thuận, để quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tổ chức quản lý, họat động của công ty.

Các nguyên tắc xây dựng và soạn thảo Điều lệ công ty:

– Không được trái pháp luật

– Không được xâm phạm đến lợi ích của bên thứ 3

– Trên tinh thần tự nguyện và thoả thuận

Nội dung của Điều lệ doanh nghiệp

Điều lệ Công ty khi nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp năm 2023 tại Hà Tĩnh được chính công ty bạn biên soạn. Tuy nhiên, phải dựa theo các quy định của pháp luật. Điều lệ cần có các thông tin cơ bản sau:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Vốn điều lệ. Tổng số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá từng loại cổ phần;

d) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của:
– Thành viên hợp danh (công ty hợp danh).
– Chủ sở hữu công ty, thành viên (công ty TNHH).
– Cổ đông sáng lập (công ty cổ phần).
Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty TNHH, công ty hợp danh.
Số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá từng loại cổ phần của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần.

đ) Quyền và nghĩa vụ của thành viên/cổ đông đối với công ty.

e) Cơ cấu tổ chức quản lý;

g) Số lượng, chức danh; quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Phân chia quyền, nghĩa vụ của người đại diện trong trường hợp có nhiều hơn một người đại diện.

h) Thể thức thông qua quyết định của công ty. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

i) Căn cứ, phương pháp xác định tiền lương, thù lao, thưởng của người quản lý và Kiểm soát viên;

k) Trường hợp thành viên, cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp hoặc cổ phần;

l) Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;

m) Trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;

n) Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Một số lưu ý khi soạn thảo Điều lệ

– Các thông tin trong Điều lệ phải trùng khớp với nhau. Đồng thời trùng khớp với thông tin trong các hồ sơ liên quan. Nếu thông tin sai lệch, hồ sơ của bạn sẽ phải chỉnh sửa theo yêu cầu của cơ quan Đăng ký kinh doanh.

– Các nội dung trong điều lệ phải được thống nhất với các bên liên quan như đã đề cập ở những phần trên.

– Điều lệ công ty cần được lưu giữ nội bộ tại trụ sở chính của doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Hà Tĩnh năm 2023

Việc soạn thảo điều lệ công ty tuân thủ đầy đủ và đúng các nội dung trên là điều cần thiết. Tuy nhiên, điều tưởng như dễ này đôi lúc lại khiến các chủ doanh nghiệp tương lai loay hoay, vướng mắc!

Nhiều người lo lắng liệu mình viết thế này có ổn không?

Nội dung này, nội dung kia đã hợp lý chưa?

Trình tự sắp xếp có giống với các hồ sơ thành lập của doanh nghiệp khá không?

Hãy để chúng tôi san sẻ bớt những băn khoăn, lo lắng trên của bạn!

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Hà Tĩnh sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian, chi phí. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn.

CÔNG TY CỔ PHẦN CED

Địa chỉ: Số 02 đường Vũ Quang, phường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Fanpage: Dịch vụ tư vấn phát triển doanh nghiệp Hà Tĩnh

Tư vấn thành lập công ty tại Hà Tĩnh

Điện thoại: 0915.153.797/0915.321.286

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.