Tên dự án: Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp huyện Đức Thọ Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư GS Miền Trung Địa điểm: xã Tùng Ảnh và xã Tân Dân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh Tổng mức đầu tư: khoảng 290.489.350.000 đồng Quy mô: – Diện tích CCN…

Tags: dự án đầu tư tại Hà Tĩnh

Tên dự án: Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp huyện Đức Thọ

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư GS Miền Trung

Địa điểm: xã Tùng Ảnh và xã Tân Dân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Tổng mức đầu tư: khoảng 290.489.350.000 đồng

Quy mô:

– Diện tích CCN gồm 68,17ha (đã bao gồm 12,53ha cấp cho 03 dự án và khoảng 02ha dự kiến đầu tư đường trục chính).

– Đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật Cụm với tổng diện tịch 54,64 ha. Trong đó:

+ Diện tích đất công nghiệp: khoảng 41,34ha

+ Diện tích đất công trình hạ tầng kỹ thuật: khoảng 0,69ha

+ Diện tích đất giao thông: khoảng 4,76ha

+ Diện tích đất cây xanh: khoảng 6,85ha

Dự án gồm 2 giai đoạn:

– Giai đoạn 1: 27,22 ha. Phần diện tích đất công nghiệp 18,89 ha; đất giao thông 3,02 ha; đất kỹ thuật 0,69 ha; đất cây xanh 4,62 ha.

– Giai đoạn 2: 26,42 ha. Phần diện tích đất công nghiệp 22,45 ha; đất giao thông 1,74 ha; đất cây xanh 2,23 ha.

Hiện nay, đã có 3 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Cụm công nghiệp huyện Đức Thọ là:

– Nhà máy bao bì của Công ty Sông La Xanh (2,5 ha), giai đoạn 1 đã đầu tư 80 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 320 công nhân.

– Nhà máy may mặc của Công ty May mặc xuất khẩu Appareltech (6,5 ha) với tổng mức đầu tư 6 triệu USD, giai đoạn 1 đầu tư 130 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 3.500 công nhân.

– Nhà máy Bê tông thương phẩm và sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn Viết Hải (3,5 ha) có tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 50 lao động.