HIDE

Thành lập công ty tại Hà Tĩnh năm 2019 – Có gì khác???

Ngày

Theo số liệu thống kê, cho đến tháng 11/2018, có gần 900 doanh nghiệp được thành lập mới. Con số này đã nâng tổng số doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh lên là 6794. Các chính sách, hỗ trợ của nhà nước, địa phương, sự đi vào hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Tĩnh đã giúp cho cộng đồng doanh nghiệp phấn khởi, đặc biệt là kinh doanh khởi nghiệp, thành lập công ty tại Hà Tĩnh.

Việc đăng ký mới doanh nghiệp năm 2019 có điểm nào giống và khác so với những năm trước đây không?

Hồ sơ thủ tục có gì thay đổi?

Cùng tìm hiểu thông qua bài viết sau:

1. Chính sách, quy định hỗ trợ của tỉnh khi thành lập công ty tại hà tĩnh 2019

Trước đây, việc hỗ trợ thành lập mới được thực hiện theo các văn bản quy định của tỉnh Hà Tĩnh gồm:

– (1) Nghị quyết số 88/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HDND tỉnh Hà Tĩnh quy định một số chính sách hỗ trợ thành lập mới HKD, DN trên địa bàn tỉnh;

– (2) Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ khi đăng ký thành lập mới HKD, DN trên địa bàn tỉnh;

– (3) Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định 63/2014/QĐ-UBND.

Từ ngày 01/08/2018, các tổ chức, cá nhân được hỗ trợ theo Nghị quyết số 87/2018/NQ-CP quy định chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập mới doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

2. Các biểu mẫu hồ sơ, văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh

Theo đó, từ ngày 11/03/2019, rất nhiều mẫu văn bản liên quan đến đăng ký doanh nghiệp có sự điều chỉnh. Có thể kể đến:

– 05 Biểu mẫu Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp đối với DNTN, Công ty CP, Công ty TNHH, Công ty hợp danh.

– Cùng 5 mẫu Danh sách kèm theo như: Danh sách cổ đông, thành viên góp vốn, thành viên hợp danh,…

– 25 mẫu thông báo và các văn bản khác do doanh nghiệp phát hành

– 06 biểu mẫu quy định cho hộ kinh doanh

– 45 mẫu văn bản quy định cho cơ quan đăng ký kinh doanh;

– Các biểu mẫu trên được sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc và thay thế cho các mẫu văn bản cũ.

3. Chính sách hỗ trợ thành lập mới công ty 2019

♦ Đối với Doanh nghiệp/Công ty:

– Miễn phí 100% lệ phí đăng ký doanh nghiệp, 100% phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu

– Hỗ trợ 100% lệ phí môn bài trong năm đầu hoạt động.

– Hỗ trợ lệ phí môn bài 02 năm tiếp theo nếu doanh nghiệp thành lập mới tại các địa bàn điều kiện KT – XH đặc biệt khó khăn. Gồm các huyện: Lộc Hà, Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Kỳ Anh. Và các địa bàn tại Khu Kinh tế Vũng Áng, Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

– Hỗ trợ tối đa 70% (tối đa 5 triệu đồng) để mua sắm, cài đặt phần mềm và tư vấn kế toán doanh nghiệp.

♦ Đối với Hộ kinh doanh:

– Được miễn phí hoàn toàn 100% lệ phí đăng ký.

– Được miễn phí 100% lệ phí môn bài trong năm đầu hoạt động dành cho các hộ kinh doanh thành lập mới.

– Hỗ trợ lệ phí môn bài 02 năm tiếp theo với các HKD tại các địa bàn điều kiện KT–XH đặc biệt khó khăn. Gồm: Lộc Hà, Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Kỳ Anh. Và các địa bàn tại Khu Kinh tế Vũng Áng, Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

– HKD đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp được hỗ trợ theo quy định tại Luật HTDNNVV.

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ HKD được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ khi thành lập mới. Được tư vấn hướng dẫn về thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm.

4. Trình tự, quy trình thực hiện

Trước đây, các cá nhân/doanh nghiệp nộp hồ sơ đều phải đến trực tiếp tại Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Tĩnh để nộp hồ sơ. Tuy nhiên, từ ngày 13/07/2018, Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Tĩnh đi vào hoạt động đã trở thành cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ của các Sở ngành. Vì vậy, doanh nghiệp/cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Tĩnh.

Năm 2019, có rất nhiều quy định mới, chỉnh sửa, bổ sung đối với việc mở công ty tại Hà Tĩnh, thành lập công ty 2019. Để được tư vấn, hỗ trợ, liên hệ với Chúng tôi – Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Hà Tĩnh của Công ty CP CED!

CÔNG TY CỔ PHẦN CED

Địa chỉ: Số 255 Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Fanpage: Dịch vụ tư vấn phát triển doanh nghiệp Hà Tĩnh

Tư vấn thành lập công ty tại Hà Tĩnh

Điện thoại: 02393.79.79.89/0915.321.286

Tin tức mới nhất

Đăng ký logo công ty tại Hà Tĩnh năm 2019?

04 - 06 - 2019
Đăng ký logo công ty tại Hà Tĩnh năm 2019 có những điểm gì mới so với 2018? Hồ sơ, thủ tục như thế nào? Thời gian thực hiện bao lâu? Cùng Công ty CP CED tìm hiểu với bài viết sau: Rất nhiều doanh nghiệp hiện nay sử dụng logo để tạo dựng và ... [Đọc tiếp]