Dịch vụ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Đến với CED, quý doanh nghiệp sẽ nhận được các tư vấn mang tính thực tế, chuyên sâu cũng như các dịch vụ cần thiết trong suốt quá trình đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ: Đăng ký nhãn hiệu, đăng ký bảo hộ sáng chế , đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, đăng ký bản quyền tác giả…