Để quản lý và phát triển doanh nghiệp là một điều mà tất cả các Ông chủ đều mong muốn, nhưng không dễ làm được, các ông chủ chỉ làm tốt nó khi tiếp cận được đơn vị tư vấn. Nhất là đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam hiện nay. Khi mà các ông chủ kiêm luôn các công việc Quản lý điều hành hoạt động kinh doanh nhưng lại chưa có kiến thức chuyên môn.

untitled1

Các Doanh nghiệp muốn Quản lý và phát triển doanh nghiệp bền vững cần nên sử dụng các dịch vụ tư vấn

  1. Tư vấn xác định quy mô doanh nghiệp hợp lý, mở rộng quy mô kinh doanh.
  2. Tư vấn giải pháp huy động vốn nhằm tăng cường năng lực doanh nghiệp.
  3. Tư vấn các giải pháp Marketing nhằm mở rộng thị truờng và nâng cao năng lực cạnh tranh.
  4. Tư vấn giải pháp hoạch định nhu cần nhân sự, chính sách Nhân sự, giải pháp thu hút nhân tài.
  5. Tư vấn quy trình đánh giá và sử dụng nhân sự, nguồn vốn hiệu quả.

Tư vấn các dịch vụ hành chính, pháp lý cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp né tránh được các rủi ro hành chính, pháp lý.

MỘT SỐ DỊCH VỤ TƯ VẤN HỖ TRỢ CED:

  1. Tư vấn thành lập doanh nghiệp, Thay đổi giấy phép kinh doanh tại Hà Tĩnh
  2. Tư vấn xây dựng các nội quy , quy chế hoạt động giúp cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả;
  3. Tư vấn giải pháp phát triển doanh nghiệp
  4. Tư vấn dịch vụ hành chính, pháp lý