Tư vấn dự án đầu tư theo hình thức PPP

09/11/2017 15:21

Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (gọi tắt là PPP) là hình thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp đồng giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để thực hiện, quản lý, vận hành dự án kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ công. Các hình thức dự án đầu tư theo loại hình này bao gồm:

 

- Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (Hợp đồng BOT)

- Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh (Hợp đồng BTO)

- Hợp đồng Xây dựng – chuyển giao (Hợp đồng BT)

- Hợp đồng Xây dựng – Sở hữu – Kinh doanh (Hợp đồng BOO):

- Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Thuê dịch Vụ (Hợp đồng BTL)

- Hợp đồng Xây dựng - Thuê dịch vụ - Chuyển giao (Hợp đồng BLT)

- Hợp đồng Kinh doanh - Quản lý (Hợp đồng O&M)

 

Công ty Cổ phần CED cung cấp dịch vụ Tư vấn Dự án đầu tư theo hình thức PPP với quy trình chuyên nghiệp và thủ tục nhanh gọn giúp các doanh nghiệm tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời đảm bảo hiệu quả tối ưu cho các Dự án đầu tư:

- Lập, thẩm định, phê duyệt và công bố dự án

- Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi

- Hồ sơ liên quan đến đất đai, quy hoạch, môi trường, xây dựng

Thực hiện thành công được một dự án đầu tư chắc chắn đó là cả một quá trình lâu dài, yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà đầu tư và các cơ quan Sở, ban ngành, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hiện, hồ sơ pháp lý liên liên quan cũng như giám sát, kiểm tra việc triển khai dự án. Với mong muốn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp địa phương trong quá trình đầu tư kinh doanh, Công ty CP CED cung cấp các hỗ trợ, tư vấn liên quan đến dự án đầu tư theo hình thức PPP Tại Hà Tĩnh