Phân loại dự án đầu tư – nhà đầu tư cần nắm rõ

29/06/2017 16:30

Dự án đầu tư là tập hợp những đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để tạo mới, mở rộng hoặc cải tạo những cơ sở vật chất nhất định nhằm đạt được sự tăng trưởng về số lượng hoặc duy trì, cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ trong khoảng thời gian xác định.Cũng có thể nói dự án đầu tư là tập hợp các đối tượng cụ thể đạt được mục tiêu nhất định trong một khoảng thời gian xác định.

Việc xác định loại hình dự án đầu tư dựa trên các mục tiêu kinh doanh, sản xuất giúp nhà đầu tư vạch ra được các lộ trinh thực hiện một cách thuận tiện hơn. Có thể phân loại dự án đầu tư theo các cách thức sau: 

1. Theo lĩnh vực hoạt động

- Nhóm các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

- Nhóm các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

- Nhóm các dự án đầu tư dịch vụ và kinh doanh.

- Nhóm các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài.

- Nhóm các dự án đầu tư hỗ trợ tài chính.

- Nhóm các dự án đầu tư hỗ trợ kỹ thuật.

- Các nhóm khác.

2. Theo nguồn vốn

- Dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

- Dự án đầu tư bằng nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh.

- Dự án đầu tư bằng nguồn vốn huy động của doanh nghiệp và các nguồn vốn khác.

- Dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗn hợp.

3. Theo hình thức đầu tư

- Dự án BOT: Dự án được đầu tư theo hợp đồng Xây dựng- Kinh doanh – Chuyển giao

- Dự án BTO: Dự án được đầu tư theo hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh

- Dự án BT: Dự án được đầu tư theo hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao

- Đầu tư theo hình thức đối tác công ty (PPP)

4. Theo sự phân cấp quản lý (theo thẩm quyền quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư

Tuỳ theo tầm quan trọng và quy mô của dự án, dự án đầu tư được chia làm 4 nhóm

Tùy theo tầm quan trọng và quy mô của dự án, dự án đầu tư được chia làm 4 nhóm: dự án quan trọng quốc gia (do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư), dự án nhóm A, dự án nhóm B, dự án nhóm C. Đối với các dự án đầu tư nước ngoài được chia thành 3 nhóm: dự án nhóm A, dự án nhóm B và các dự án phân cấp cho các địa phương.

- Nhóm A: Là những dự án thuộc thẩm quyền của Bộ kế hoạch đầu tư quyết định.

- Nhóm B: Là những dự án thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ quyết định.

- Nhóm C: Là những dự án thuộc thẩm quyền của Sở kế hoạch và đầu tư quyết định.

5. Xét theo thời gian thực hiện và phát huy tác dụng để thu hồi đủ vốn đã bỏ ra

- Dự án đầu tư ngắn hạn ( ví dụ: dự án đầu tư thương mại)

- Dự án đầu tư dài hạn ( ví dụ: dự án đầu tư phát triển khoa học kỹ thuật, xây dựng cơ sở hạ tầng.

Khách hàng quan tâm, vui lòng liên hệ với Dịch vụ tư vấn dự án tại Hà Tĩnh của chúng tôi để nhận được các tư vấn, hỗ trợ cần thiết.

CÔNG TY CỔ PHẦN CED 

Đ/c: 255 Nguyễn Du, P. Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh

SĐT: 02393.79.79.89 

Website: www.cedvietnam.com