Với mục đích kết nối doanh nghiệp, Công ty Cổ phần CED tiến hành xây dựng quán café sách, tạo môi trường offline văn minh, lành mạnh, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn. (cái này thì phải sang năm mới thực hiện).