Chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập mới doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại Hà Tĩnh

20/06/2017 14:09

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ khi đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh, doanh nghiệp tại Hà Tĩnh và quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 12/4/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định số 63/2014/QĐ-UBND.

Quyết định của UBND nhằm hỗ trợ và khuyến khích thành lập mới hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn. Các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại Hà Tĩnh sẽ nhận được nhiều ưu đãi về chi phí đăng ký, thuế môn bài, vốn đối ứng, phần mềm kế toán, biển hiệu quảng cáo...

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh được miễn hoàn toàn lệ phí đăng ký doanh nghiệp,

phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, thuế môn bài năm đầu tiên thành lập

Các hỗ trợ đối với thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại Hà Tĩnh

Theo đó, kể từ ngày 22/04/2016 (theo quyết định sửa đổi, bổ sung), các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đăng ký thành lập mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được hỗ trợ trong các vấn đề như sau:

- Hỗ trợ 100% phí đăng ký doanh nghiệp, phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Khi đến đăng ký doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh, tổ chức không phải nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Hỗ trợ phần mềm kế toán doanh nghiệp; chi phí biển hiệu và chi phí khắc con dấu doanh nghiệp

Các doanh nghiệp thành lập mới tại Hà Tĩnh được hỗ trợ kinh phí thực hiện phần mềm kế toán doanh nghiệp 2.000.000 đồng/doanh nghiệp; chi phí làm biển 500.000 đồng cho doanh nghiệp và hỗ trợ 100% chi phí khắc 01 con dấu.

- Hỗ trợ 100% thuế môn bài cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thành lập mới trong năm đầu hoạt động

Riêng đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thành lập mới tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm các huyện: Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Lộc Hà, Kỳ Anh hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, cơ sở giết mổ gia súc gia cầm, môi trường, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, giáo dục đào tạo, dạy nghề thì được hỗ trợ 100% thuế môn bài thêm 02 năm (năm thứ hai và năm thứ ba).

- Hỗ trợ 100% lệ phí đăng ký, hỗ trợ biển hiệu 200.000 đồng/hộ kinh doanh cho các hộ kinh doanh

Khi đến đăng ký hộ kinh doanh, cá nhân không phải nộp lệ phí đăng ký hộ kinh doanh và được hỗ trợ chi phí làm biển hiệu.

- Hỗ trợ vốn đối ứng ban đầu cho doanh nghiệp sau đăng ký thành lập mới thông qua hỗ trợ lãi suất khi vay vốn tại các tổ chức tín dụng

Trong 02 năm đầu sau khi doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và đi vào hoạt động, có phương án, dự án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nếu có nhu cầu vay vốn tại các tổ chức tín dụng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ được ngân sách tỉnh hỗ trợ vốn đối ứng ban đầu tối đa không quá 15.000.000 đồng, thông qua hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng.

Công ty Cổ phần CED - Đơn vị tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Hà Tĩnh

Thực hiện chính sách hỗ trợ thành lập mới doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại Hà Tĩnh

UBND tỉnh cũng đồng thời chỉ đạo các Sở, ban ngành có liên quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh, UBND huyện, thành phố, thị xã, Chi nhánh ngân hàng nhà nước tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh cùng các tổ chức tín dụng trên địa bàn và một số cơ quan khác triển khai thực hiện, phối hợp đồng bộ các công việc nhằm thực hiện có hiệu quả quyết định.

Công ty Cổ phần CED chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ thành lập doanh nghiệp tại Hà Tĩnh. Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Hà Tĩnh được CED tiến hành với quy trình chuyên nghiệp và thủ tục nhanh gọn, giúp các doanh nghiệp nhận được tối đa các chính sách ưu đãi từ địa phương, đảm bảo tiết kiệm thời gian và chi phí.

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Hà Tĩnh Công ty Cổ phần CED cung cấp bao gồm:

      * Tư vấn miễn phí các vấn đề về thành lập doanh nghiệp tại Hà Tĩnh, pháp lý doanh nghiệp, hỗ trợ kê khai thuế.

      * Soạn thảo hồ sơ đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp tại Hà Tĩnh, hồ sơ thủ tục liên quan đến thành lập công ty.

      * Đại diện theo ủy quyền thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Hà Tĩnh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ!